1st Balkan Congress On Health Sciences

Selda Başar 14-16 Mayıs 2014 tarihinde Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Importance of physiotherapy and rehabilitation in the health management of the elderly’ konulu konuşmayı yapmıştır.

30 Nisan 2014 tarihinde Midas Otelde Ankara Sağlık Turizmi ve Çalıştayına dernek adına katılmıştır.